Werkwijze

Van energiescan tot uitvoering. Wij ontzorgen je voor een energie-efficiënte toekomst!

01
Plaatsbezoek en kennismaking

Aan de hand van een verkennend en vrijblijvend gesprek leren we u en uw bedrijf of gebouw beter kennen

02
Verslag en offerte-voorstel

Na het plaatsbezoek stellen we een uitgebreid verslag op dat alle bevindingen van het bezoek omvat. Bij het verslag voegen we een gedetailleerd offertevoorstel toe voor de verschillende metingen die we kunnen uitvoeren en de mogelijke optimalisaties die we kunnen implementeren.

03
Metering

Tijdens de metering gaan we ter plaatse om alle nodige metingen uit te voeren en gegevens te verzamelen over het energieverbruik van verschillende apparatuur en systemen.

04
Analyse en optimalisatie

Na het verzamelen van alle meetgegevens, voeren we een grondige analyse uit om de energie-efficiëntie van het bedrijf te evalueren.

05
Rapportage en opvolging

We stellen een uitgebreid rapport op dat de resultaten van de analyse, de voorgestelde optimalisatiemaatregelen en de verwachte besparingen omvat. We ontzorgen de klant
en geven de ondersteuning om hun doelen te bereiken en dit met 1 vertrouwelijk aanspreekpunt.